Rasebeskrivelse

Border Collie

 

   
Rasebeskrivelse for BORDER COLLIE (297)
Opprinnelsesland/
hjemland
Storbritannia
Helhetsinntrykk Velproporsjonert, elegante linjer som viser kvalitet. Den skal være grasiøs og i perfekt balanse. Dette skal kombineres med tilstrekkelig substans for å gi inntrykk av utholdenhet. All tendens til grovhet eller spinkelhet uønsket.
Viktige proporsjoner Kroppen litt lengre enn mankehøyden. Skalle og snuteparti tilnærmet samme lengde.
Adferd/ temperament En seig, hardt arbeidende og arbeidsvillig gjeterhund. Våken, ivrig, lydhør og intelligent. Ikke nervøs eller aggressiv.

http://www.nkk.no/nkk/public/getAttachment?ATTACHMENT_ID=10945&TYPE=ARTICLE&ID=4015

Leave a Reply