Elvli

Er et småbruk  på  ca 100 dekar som ligger i Svingvoll, Østre Gausdal.


Drftsbygning fra 2004 med plass for 120 vinterfora sau og en stall på 100 kvm.